Alle snakker om bærekraft, men ingen snakker om hva det betyr

Bildet tatt fra https://www.sloyd-detaljer.no/slojd-detaljer/barekraft

I dag hører vi ofte ordet bærekraft, men hva er egentlig bærekraft? Når folk hører ordet bærekraft så tenker mange kun på miljøet, men det ligger mye mer enn bare det. I dag skal jeg skrive om bærekraft og gå dypere inn på hva det egentlig handler om.

Ordet bærekraft har ingen spesifikk definisjon, men det kan omhandles i tre dimensjoner. Disse tre dimensjonene er sosiale forhold, miljømessige og økonomi. For at vi skal kunne være bærekraftig så må disse dimensjonene ivaretas. Som vi ser så handler ikke bærekraft bare om miljø, men enda mer. Hvis vi ser på de 17 målene i FNs bærekraftsmål så kan man se at bærekraft omhandler alt fra god helse til likestilling.

Hvorfor bærekraft er viktig?
I følge FN så vil verdensbefolkningen øke massivt fram mot 2050. Det blir da viktig for oss å ta vare på ressursene vi har på jorda. Med en slik økning så blir det vanskeligere å skaffe nok ressurser. Fortsetter vi å kaste bort flere ressurser og ikke minst kaste bort enda mer mat så vil vår neste generasjon møte på vanskeligheter. Det er derfor viktig at vi tar bærekraft mer seriøst, både i media, hjemme, og arbeidsplasser så vi kan sikre oss enn tryggere fremtid.

Hva er forskjellen på «bærekraft» og «miljøvennlig»?
Spør du mennesker rundt deg om bærekraft og miljøvennlig er det samme, så ville nok de fleste svart ja. Dette er noe flere har misforstått og er ikke helt det samme. Miljøvennlig handler om å belaste miljøet minst mulig og ta godt vare på det. Bærekraft derimot handler også om å belaste miljøet minst mulig, men også mye mer. Som jeg var inne på tidligere så handler bærekraft om alt fra god helse, at alle har rett til utdanning, mindre ulikhet og ren energi.

Vi snakker mye om bærekraftmålene til FN, men hva handler det om?
FNs bærekrafts mål er en arbeidsplan for hele verden, som handler om å utrydde fattigdom, jobbe for at alle mennesker skal ha tilgang til ren energi og vann, samtidig å stoppe klimaendringene. Målet for disse planene er satt innen 2030. FNs bærekrafts mål består av 17 mål totalt, hvor alle reflekterer i dimensjonene av bærekraftig utvikling som jeg snakket om tidligere i dette innlegget, klasse, miljø, økonomi og sosiale forhold.

Referanseliste:
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

About the author

rahimayari

View all posts

1 Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *