Isolerer filterbobler og ekkokammer oss for viktig informasjon?

Ekkokamre og filterbobler | DIG2100 (2103)
Hentet fra: sticky.digital

Har du tenkt over hvordan og hvor mye mediene påvirker deg, og samfunnet du lever i? Enten det gjelder hvilke nyheter du får meg deg, hva du kjøper på butikken, eller måten amerikanske filmer og TV-serier påvirker kulturen vår? I dette innlegget skal jeg snakke om filterbobler og ekkokamre og hvordan dette kan føre til flere konsekvenser. (Elevkanal, 2022)

Filterbobler
Det mange ikke vet er at når du søker opp noe på Google så er det algoritmer som gjør at du får opp resultater basert på din atferd og data. Enkelt forklart så er det internettet som skreddersyr informasjonen du får opp basert på deg. Filterboblene tar vare på informasjonen vi har søkt på tidligere og baserer vårt neste søk på nemlig noe vi har søkt på før. Dette fører til at vi som enkeltbrukere får bekreftelse på egne synspunkt og stenges ute fra viktig informasjon vi kanskje trenger å vite. Et eksempel på dette kan være når flere søker opp det samme på internett, så vil sjansen for å få et ulikt resultat være stor. Dette kan både være positivt og negativt, jeg skal snakke mer om dette senere i innlegget.

Vi er utsatt av disse filterboble-algoritmene mer enn vi vet. Flere store aktører bruker de samme filterboble-algoritmene i dag. De største er blant annet Google og Facebook. Jo mer du søker, jo mer informasjon etterlater du til algoritmene. Dette fører til at algoritmen kan samle opp mer og mer informasjon som gjør at algoritmene kjenner deg bedre for hver gang. Et godt eksempel på dette er TikTok. TkTok er en app som har tatt verden med storm og applikasjonen er kjent for sin filterboble-algoritme. Trykker du like på flere av de samme videoene med det samme tema, så vil du se flere av disse videoene. Brukerens likerklikk medfører til skreddersydd innhold som er basert på brukeren interesser og synspunkter. Dette kan være alt fra fotball, matlaging og biler.

Reverse engineering how TikTok algorithm works
Bildet hentet fra: https://www.veed.io/learn/reverse-engineering-how-tiktok-algorithm-works

Arne Krokan forklarer dette i boken «Nettverksøkonomi» ved å fortelle oss følgende «Dersom du har søkt og vist interesse for politiske spørsmål og har brukt mest tid på artikler som har en konservativ vinkling på innholdet, vil du senere få mer av slikt materiale og færre artikler med andre politiske synspunkter» (Krokan 2019, 91). Hvis du har følt at du kun får et perspektiv av en sak etter ett søk på nett, så sitter du mest sannsynlig fast i en filterboble.

Ekkokammer
Vi vet at algoritmer bestemmer hva som når vår oppmerksomhet og hva som blir skjult. Som jeg nevnte tidligere så er det sjeldent at du får opp artikler som viser flere perspektiver fra en sak, men at algoritmen ofte gir deg resultater som du er enig i. Når sånn informasjon oppstår så dannes det noe som kalles for «ekkokammer».

Ekkokammer oppstår som regel i situasjoner når informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon i en avgrenset gruppe. Når vi bruker ulike plattformer gir det oss en mulighet til å møte og se forskjellige folk som kanskje er like oss selv med hjelp av filterboblen. Effekter av dette kan være en sterkere polarisering mellom ulike samfunnsgrupper ifølge ndla.no. Dette kan gi ulike aktører en mulighet til å spre falsk og usann informasjon. Et godt eksempel på en konsekvens som dette kan være «fake news» i forbindelse med et demokratisk valg. Disse nyhetene blir forsterket når de blir spredt i ekkokamre. Dette er en konsekvens jeg skal snakke mer om videre.

I et ekkokammer ser man som regel bort fra fakta og meninger som ikke samsvarer enigheten med gruppen. Dette fører til at det blir lite plass hva motparten mener og deres synspunkter. Et ekkokamer er noe vi mennesker selv har skapt. Vi har selv havnet i et ekkokamer fordi vi leter etter folk med like interesser og meninger som vi kan assosiere oss med. Et godt eksempel på dette kan være Facebook grupper. Som regel er du med i en gruppe som deler de samme meningene, perspektivene og holdningene. Dette fører til at alt du leser og ser i gruppen vil være «riktig» og det blir ikke rom for hva andre mener og deres synspunkter.

Konsekvenser

The Rise Of Fake News (BBC Documentary) - News-Beacon-Ireland.INFO
Bildet hentet fra: https://news-beacon-ireland.info/blog/the-rise-of-fake-news-bbc-documentary/

Det høres kanskje genialt ut at søkemotorer kan tilpasse seg søkerens behov, men i realiteten er dette ganske farlig og kan føre til store konsekvenser. Vi blir isolert for viktig informasjon og det føre til at vi blir isolert i vår egen virkelighet og egen kulturelle og ideologiske boble. Å havne i en filterboble eller i et ekkokammer kan medføre store konsekvenser. Man vil blant annet kun bli eksponert for informasjonen man allerede har tilkjenning til fra før, du vil blant annet ikke kunne utvikle nye holdninger og innsikt.

En av de større konsekvensene vi har i samfunnet i dag er spredningen av «fake news». Dette påvirker folks oppfatning og meninger. Vi lever i en verden hvor fake news enkelt kan bli spredd og skape sterke reaksjoner. Fake news er omfanget av falsk informasjon som kan komme ut og påvirke mange mennesker. En stor del av verdens befolkningen bruker digitale medier og får nyheter, fake news kan være med på ødelegge mediers troverdighet. Det er viktig å stille seg kritisk til informasjon og kilden. Nå som vi lever i en verden hvor fake news enkelt kan bli delt videre så kan det være vanskelig for folk å vite hvilken informasjon som er troverdig.

Hvis filterbobler ikke endres så kan dette medføre til enda større konsekvenser. Det fører til at du får lite eller null informasjon om ulike perspektiver, men også fakta som motsier dine meninger. Selv om informasjonen du mottar i «boblen» din er basert på relevans så er det vanskelig å forstå fenomener. Det hjelper ikke at det kryr av masse fake news på internettet og det blir umulig å se på ting objektivt når man er i et ekkokammer. Det er viktig å stille seg selv spørsmål om ting man leser på nettet og ikke minst være kritisk til at man leser om på internett.

Kan det være positivt?
Nå som vi har gått igjennom alle konsekvensene ved filterbobler og ekkokammer så kan vi rette synet mot det positive. Ser vi på filterbobler fra et markedsføringens perspektiv så er dette bra for personifisert reklame. Dette gir selskaper muligheter til å kunne rette markedsføringen direkte mot målgruppene deres på en mye enklere måte, som deretter vil bidra til mer salg og omsetning.

Filterbobler vil påvirke oss hele tiden nå som vi lever i et digitalt samfunn hvor vi surfer på internettet hver dag og innhenter informasjon. Som jeg nevnte så mister vi evnen til å kunne utvikle nye holdninger og innsikt, og på en måte så blir dette positivt med tanke på at vi kun får opp ting vi ønsker å se på grunn av algoritmer.

Mine tanker
Jeg synes dette er et spennende tema, men også et viktig tema. Personlig mener jeg at dette er negativt med tanke på samfunnsutviklingen ved at vi kun blir eksponert for ting vi allerede tror eller vet. Det er viktig for oss å bli eksponert for hva andre mener og deres politiske ståsted rundt temaer som utdanning, vårt samfunn, politikk og miljø. Måten vi kan endre på dette er ved å søke på saker og personer du er uenig i, dette fører til at du vil kunne få flere perspektiver neste gang du gjør et søk.

Hva tenker du om dette? Er det riktig at så mange sitter fast i en filterboble?

Referanseliste

Krokan, Arne. 2019. «Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi». Oslo. Cappelen Damm Akademisk

https://snl.no/filterboble

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/openartikkel/130629

About the author

rahimayari

View all posts

1 Comment

  • Hei, Rahim!

    Så fin lengde på innlegget. Du har utformet en interessant og spennende overskrift som vekker interesse. Jeg liker spesielt at du har begynt hele innlegget med et reflekterende spørsmål. Det er også veldig fint at du inkluderer egne tanker avslutningsvis.

    Stå på videre – lykke til med siste blogginnlegg før eksamen!

    Thea K, studentassistent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *